Đế báo cháy có âm thanh – CSB-E

– Thiết kế mạnh mẽ.
– Mức tiêu thụ hiện tại thấp.