Đầu báo nhiệt kết hợp gia tăng cố định DCD-190 + đế

– Nhiệt độ phản ứng: 135 độ ± 7,5 ° F / 190 ° ± 7,5 ° F
– Điện thế: 17,7-30,0 VDC
– Điện áp làm việc: 15,0-33,0 VDC