Module giám sát 1 ngõ vào có hộp – DCP-FRCME-P

• Hoạt động trên vòng lặp SLC Lớp A hoặc Lớp B.

• Chấp nhận dây lên đến 12 AWG.

Mã: DCP-FRCME-P Danh mục: