Module đồng bộ kép Hochiki – HAVSM-R/W

– Đèn báo trạng thái LED xanh lục.
– Đồng bộ hóa với Tốc độ Flash 1Hz.

Mã: HAVSM-R/W Danh mục: