Mô-đun hiển thị – VRT-S07

– Tùy chọn chuyển tiếp từ xa
– Hiển thị biểu đồ thanh dọc 20 đoạn

Mã: VRT-S07 Danh mục: