Module giám sát 1 ngõ vào DCP-FRCMA/-I

– Dòng tiêu thụ 630μA (Typical) 6.3mA (Alarm).
– Ngưỡng phát hiện lỗi cách ly SCI 12 volts (Typical).
– Dòng cách ly(Short Circuit Condition) 10mA (Typical).
– Nhiệt độ môi trường 32 0F (0 0C) ~ 120 0F (49 0C).