SOC-24VN: Đầu báo khói quang kèm đế

– Điện áp tiêu chuẩn: 24VDC.
– Điện áp làm việc: 8 – 35 VDC.
– Điện áp lớn nhất: 42 VDC.