Đế đầu báo thông thường – YBN-R/4C (LPC)

– Thiết kế hồ sơ 8 mm
– Đèn LED đôi cho phép xem 360 °
– Thiết kế chắc chắn và điện tử miễn phí
– Kết nối nhanh qua Kẹp cáp vuông
– Chấp nhận cáp 2,5mm²
– Khe lưỡi lê, lực chèn thấp cho máy dò

Mã: YBN-R/4C (LPC) Danh mục: