Miếng kiếng tes đầu beam TBF-E

–  Điện áp hoạt động: 15-33Vdc
– Stand-by hiện tại: 350μA tại 24VDC
– Max hiện hành Trong báo động: 50mA ở 24VDC
– Phạm vi hoạt động: 25ft – 100ft Độ nhạy: 20% hoặc 30%
– Bồi thường: 1% mỗi Hr. ± 50%
– Reflector lắp góc: ± 10%
– Nhiệt độ hoạt động. Range: 32 ° F đến + 100 ° F