Đầu dò khói độ nhạy cực cao Vesda – VLS seri

– Có hỗ trợ VESDAnet.
– Có 7 -12 relays có thể mở rộng lên 47 Relays.

Mã: VLS-204, VLS-214, VLS-304, VLS-314, VLS-600, VLS-700 Danh mục: