Đầu báo khói địa chỉ trên đường ống DH-99A

– Phát hiện khói trong suốt xây dựng ống dẫn HVAC
– Tương thích với xây dựng tự động hóa và hệ thống báo cháy