Đầu dò khói địa chỉ dạng hút – VESDA-E VEA

– Sử dụng 45 địa chỉ FlashScan® SLC.
– Lấy mẫu điểm và phát hiện tắc nghẽn ống.

Mã: VEA-040-A00/ VEA-040-A10 Danh mục: