Đế 6″ đầu báo địa chỉ – HSB-NSA-6

– Kích thước 6 inch.
– Đình kèm khóa để chống gỡ đầu báo.