Đầu báo nhiệt quang có cảm biến – ACC-EN(WHT)-SCI

– Chế độ người dùng có thể lựa chọn
– Kết hợp các yếu tố quang và nhiệt

Mã: ACC-EN(WHT)-SCI Danh mục: