Đầu báo khói quang địa chỉ Hochiki ALN-V (CN)

– Điện áp làm việc: 17 – 41 VDC
– Dòng điện tiêu thụ: 450μA
– Dòng điện báo động: 540μA