Đầu báo khói địa chỉ trên đường ống & relay – DH-99AR

– Loại đầu dò : Analog quang điện
– Truyền thông : Vòng lặp DCP được hỗ trợ
– Điện áp đầu vào : Vòng lặp DCP được hỗ trợ/ 24VDC
– Dòng hoạt động ở trạng thái chờ : 390uA

Mã: DH-99AR Danh mục: