Đầu báo Gas – KP-35D

• Mạch bảo vệ sốc
• Mạch phát hiện cảm biến trôi
• Bộ nguồn 24 VD