Còi đèn báo cháy kết hợp – HCS24PCR/HCS24PCW

– Thiết bị đầu cuối hỗ trợ 12 đến 18 AWG.
– Điện áp danh định 24 VDC.