Chuông đèn báo cháy Hochiki – HCC24CR/W

– Sử dụng nguồn 24 VDC.
– Gắn trần báo cháy.