Còi kết hợp đèn báo cháy Hochiki – HCS24CW

• Kích thước đơn vị: 6 “x 2,6”.
• Điện áp danh định 24 VDC.