Cáp kết nối điều khiển Hochiki – EL-CAB

– Cáp chất lượng
– Tín hiệu truyền tốt