Báo động rò rỉ nước Hochiki – HSVS

– Kích hoạt bằng rò rỉ nước
– Dễ dàng cài đặt