Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI – HCA-RA

– Kích thước: 5.4 x 7.1 x 1.75 inch.
– Trọng lượng: 1.5 lbs.

Mã: HCA-RA Danh mục: