Thiết bị kết nối với hệ thống – FS-QS-2310-F

– Khả năng giao diện lên tới 3000 điểm
– Khả năng đa cấu hình
– Hai RS-485 / Ethernet