Màn hình LCD Hochiki FN-1024-ADA-R/220

Cổng PC RS232.
Cổng máy in RS232.
Cổng mở rộng RS485 (dùng cho board mở rộng).