So sánh hệ thống phun chất chữa cháy tổng đa vùng và FirePro Xtinguish

Hệ thống chữa cháy đóng 1 vài trò rất quan trọng trong chuỗi quy trình báo cháy và ngăn chặn đám cháy, nếu báo cháy kịp thời mà công tác chữa cháy không được thực hiện nhanh chóng cũng sẽ để lại những hậu quả không thể lường được. Hochiki là một trong những số nhà sản xuất thiết bị an ninh này quan trọng một cách rõ rệt đến việc báo cháy, hệ thống chữa cháy của hãng FirePro Xtinguish có những ưu điểm rõ rệt. Cùng chúng tôi so sánh với hệ thống phun chất chữa cháy tổng đa vùng xem có gì đặc biệt không nhé.

So sánh Hệ thống phun chất chữa cháy tổng đa vùng và FirePro Xtinguish

Hệ thống phun chất chữa cháy tổng đa vùng (FM-200, CO2, Novec 1230,Agonite/Nitrogen…v.v.) là gì?

Hệ thống phun chất chữa cháy tổng đa vùng có thể dùng những van chọn vùng để hướng luồng chất khí chữa cháy vào một khu vực được bảo vệ. Số lượng bình áp suất được sử dụng tùy vào khu vực bảo vệ lớn nhất của hệ thống. Khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống sử dụng van chọn vùng để cung cấp chất chữa cháy đến vị trí đám cháy.

Giải pháp này cho phép cài đặt và bảo trì ít bình áp suất hơn so với hệ thống cung cấp 100% phạm vi bảo vệ cho tất cả các khu vực. Ngoài ra, chi phí ban đầu của hệ thống này có thể thấp hơn hệ thống phun khí chữa cháy tổng tương đương cung cấp 100% phạm vi bảo vệ cho tất cả các khu vực.

Hệ thống phun chất chữa cháy tổng đa vùng sử dụng một van chọn vùng để phun chất chữa cháy vào nơi có hỏa hoạn. Khối lượng chất chữa cháy được cung cấp đủ để bảo vệ khu vực có diện tích lớn nhất.

Link sản phẩm:

Bình chứa khí FM-200 SRI

Hệ thống phun chữa cháy FirePro Xtinguish là gì?

Hệ thống chữa cháy sử dụng một hợp chất rắn dưới dạng phun không dễ dàng phân hủy. Chất phun này gồm chủ yếu là muối Kali tự nhiên. Hệ thống này không sử dụng bình áp suất, van chọn vùng hoặc đường ống như các hệ thống điều áp. Thay vào đó, các thiết bi ̣chữa cháy FirePro được lắp đặt ở taị các khu vực cần bảo vê, thư ̣ ờng là trên trần nhà hoặc các vi ̣trícao trên tường. Mỗi khu vực trong tòa nhà được bảo vệ bởi số lượng thiết bi phù h ̣ ợp, cung cấp 100% phạm vi bảo vệ cho toàn bộ các khu vực của tòa nhà.

Hệ thống phun chữa cháy FirePro Xtinguish sử dụng “các thiết bi ̣phun chất chữa cháy” được lắp đặt trong từng khu cần bảo vê. Các ̣ thiết bi này ̣ có thể được kích hoạt bằng điện hoăc̣ bằng nhiêṭ, và không cần đường ống hoặc bình áp suất.

Bài viết liên quan

Cách thức hoạt động bình chữa cháy Hochiki FirePro Xtinguish

Nếu xảy ra hỏa hoạn ở nhiều hơn một khu vực thì sao?

Hệ thống phun chất chữa cháy tổng đa vùng chỉ có đủ chất chống cháy để dập tắt một đám cháy tại khu vực lớn nhất mà hệ thống bảo vệ. Khi chất chống cháy được sử dụng hết, hệ thống không còn khả năng ngăn chặn đám cháy cho đến khi được nạp lại. (Có thể lắp các bình áp suất dự phòng; vui lòng xem bên dưới).

Hệ thống phun chữa cháy FirePro Xtinguish được thiết kế với các thiết bi ̣phun chất chữa cháy được lắp đặt trong từng khu vực cần được bảo vệ. Tất cả các khu vực đều được bảo vệ trong trường hợp hỏa hoạn có thể xảy ra ở nhiều khu vực, đặc biệt trong các phòng gần nhau.

Liệu có khuyến nghị nào khác khi sử dụng hệ thống van chọn vùng?

Tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy khí sạch NFPA 2001 nói rõ rằng nơi nào cần, một nguồn cung cấp chất chống cháy dự phòng sẽ gồm nhiều nguồn phụ ngoài nguồn chính với số lượng mà cơ quan có thẩm quyền xét thấy cần thiết. Số lượng chất chống cháy dự phòng không được quy định trong NFPA 2001 nhưng Phụ lục A của NFPA 2001 có phần tuyên bố sau (mục A.4.1.1.2): A.4.1.1.2 Nên cân nhắc một phần bổ sung nhiều hơn bình thường các bình áp suất được nạp (được nối với nguồn dự phòng) được dẫn theo đường ống phân phối để đưa vào hệ thống tự động trong tất cả các tùy chọn lắp đặt. Nguồn cung cấp dự phòng thường được khởi động bằng tay công tắc chuyển nguồn chính/dự phòng trên hệ thống hoạt động bằng điện hoặc vận hành bằng khí nén.

Một nguồn dự phòng liên thông là cần thiết vì những lý do sau đây:

(1) Cung cấp bảo vệ khi xảy ra cháy đột ngột.

(2) Tạo ra sự tin cậy khi nguồn chính trục trặc.

(3) Cung cấp bảo vệ trong thời gian hệ thống bảo vệ bị suy yếu khi nguồn chính đang được thay thế.

(4) Cung cấp bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm khác nếu các van chọn vùng có liên quan và nhiều mối nguy hiểm được bảo vệ bởi cùng một bộ biǹ h áp suất.

Nếu không thể có số lượng bổ sung các bình áp suất được nạp hoặc nếu không thể nạp bình rỗng, giao và lắp đặt lại trong vòng 24 tiếng, phần bổ sung khác gồm các bình áp suất dự phòng, được nạp đầy, không liên thông nên được xem xét và sẵn có tại các tòa nhà để sử dụng trong lúc khẩn cấp. Nhu cầu bình áp suất dự phòng có thể tùy vào trường hơp̣ các rủi ro có được bảo vệ bằng các vòi phun nước tự động hay không.

Liệu tôi có nhận được sự phòng cháy mà tôi muốn?

Cả hai hệ thống được liệt kê và sẽ dập tắt một đám cháy trong một khu vực bảo vệ duy nhất. Hệ thống không có 100% chất chống cháy theo quy định sẽ tiết kiệm chi phí lắp đặt ban đầu nhưng phải hy sinh khả năng bảo vệ 100% các khu vực được bảo vệ trong trường hợp cháy lan hoặc xảy ra nhiều đám cháy. Ngoài ra, những vấn đề sau cũng nên được cân nhắc:

* Trong trường hợp xả hệ thống chữa cháy bằng khí, các bình áp suất phải được kiểm tra và được nạp lại. Thường thì điều này là không khả thi tại địa điểm cần bảo vệ. Hệ thống của bạn có thể không hoạt động trong khi bạn chờ các bình áp suất được kiểm tra và được nạp lại.

* Trong trường hợp xả hệ thống phun chữa cháy FirePro Xtinguish, chỉ phải thay thế các thiết bị đã đư ợc xả. Đây là quá trình đơn giản, không cần kiểm tra hoặc nạp lại. Các phần còn lại của thiết bị vẫn sẵn sàng phản ứng và ngăn chặn tình trạng cháy nguy hiểm trong tòa nhà của bạn.

Tóm tắt lại 

1. Hệ thống chữa cháy đa vùng được thiết kế để bảo vệ nhiều khu vực trong một tòa nhà, nhưng nếu xảy ra nhiều vụ cháy thì hệ thống này không thể ngăn chặn hỏa hoạn trong tất cả các khu vực mà hệ thống đươc̣ lắp đăṭ để bảo vệ.

2. Bảo vệ dự phòng có thể được cung cấp cho các hệ thống chữa cháy bằng khí đa vùng, nhưng sẽ cần các bình áp suất bổ sung và thiết bị chuyển đổi.

3. Nếu hệ thống chữa cháy bằng khí không thể được đưa vào hoạt động trở lại trong vòng 24 tiếng, NPFA 2001 đề nghị cung cấp nguồn bổ sung các bình chữa cháy chứa chất chống cháy với trang thiết bị cần thiết để cho phép sử dụng hệ thống nhằm tiếp tục bảo vệ chống lại mối đe dọa của hỏa hoạn.

Hệ thống chất chữa cháy sạch thuộc loại này, đặc biệt là với các bình áp suất dự phòng, cũng cần không gian sàn, thiết bị đắt tiền, và nhân công đắt đỏ để lắp đặt và bảo dưỡng.

FirePro Xtinguish bảo vệ toàn diện tất cả các khu vực của tòa nhà, không cần hoặc cần rất ít diện tích sàn. Việc lắp đặt và bảo trì hệ thống phun chữa cháy FirePro Xtinguish rất đơn giản và rõ ràng so với các hệ thống chữa cháy điều áp. Và trong trường hợp sau hệ thống đãkích hoaṭ, thì thiết bi FirePro ̣ sẽ được thay thế dễ dàng và nhanh chóng; đây là quy trình rất đơn giản và cơ bản.