Đế đầu báo cháy Hochiki – NS4-221/224

• Được chế tạo chắc chắn.
• Dễ dàng gắn / cài đặt.

Mã: NS4-221/224 Danh mục: