Dây nhiệt báo cháy Type EPC (190°F / 88°C) 50 M PHSC-190-EPC

– Sử dụng mô-đun giao diện pIM-120 (PIM-1), hoạt động của đầu dò tuyến tính nhiệt được xác định và đường đến mở được điều khiển.

– Sử dụng một mô-đun giao diện khác pIM 420, có thể loại bỏ thông tin về điểm hoạt động của cáp nhiệt.

– Nguồn cung cấp cho mô-đun giao diện là từ nguồn DC 24 ± 3V.

Mã: PHSC-190-EPC Danh mục: