Dây nhiệt báo cháy Type EPC (220°F / 105°C) 50 M PHSC-220-EPC

– Xác định và hiển thị, tại bảng điều khiển, vị trí báo động ở bất kỳ đâu dọc theo chiều dài của nó khi được sử dụng với Đồng hồ đo vị trí điểm báo động Protectowire độc ​​quyền.

– Độ nhạy không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về nhiệt độ môi trường hoặc chiều dài cáp được sử dụng trên mạch phát hiện. Điều chỉnh bù không bắt buộc.

Mã: PHSC-220-EPC Danh mục: