Dây nhiệt báo cháy Type EPC (356°F / 188°C) 50 M PHSC-356-EPC

– Tuyến tính Detector nhiệt với một lớp phủ nhựa vinyl;

– Nhiệt độ báo động 188 ° C

– Xuất xứ – Hoa Kỳ

 

Mã: PHSC-356-EPC Danh mục: