Module kế nối PIM-120

– Đầu ra điện áp cao.
– 10 / 700us xung 15W & 40W.
– Điện áp xung 4kV.
– Điện áp sạc 8kV như trong IEC 60950.