Cáp Hochiki – LA-FX

– Hàng chính hãng
– Chất lượng