Dây nhiệt báo cháy Type EPC (155°F / 68°C) 50 M PHSC-155-EPC

Ở nhiệt độ định mức, cách nhiệt polymer nhạy cảm với nhiệt mang lại áp lực cho nó :
– Cho phép các dây dẫn bên trong di chuyển tiếp xúc với nhau do đó bắt đầu một tín hiệu báo động.
– không yêu cầu một chiều dài cụ thể được làm nóng trong để bắt đầu báo động cũng như không cần hiệu chuẩn hệ thống để bù cho những thay đổi về nhiệt độ môi trường được cài đặt.
– Bảo vệ đầu báo nhiệt tuyến tính cung cấp những lợi thế của vùng phủ sóng với độ nhạy điểm.

Mã: PHSC-155-EPC Danh mục: