Đầu dò lửa hồng ngoại Hochiki – DRD-EM

– Thiết kế mạnh mẽ và mỏng.
– Tiêu thụ hiện tại thấp.
– Dễ dàng để cài đặt.