Đầu báo nhiệt cố định – DFJ-CE3

– Điện áp hoạt động: 9.5 – 30 VDC.
– Dòng điện tại chế độ nghỉ: 35 µA.