Đầu báo nhiệt cố định – DFJ-AE3

– Phát hiện nhiệt tuyến tính điện tử.
– Đầu ra chỉ báo từ xa.
– Phạm vi điện áp rộng (9,5 ~ 30 V dc).