Đầu báo nhiệt cố định gia tăng địa chỉ – ATJ-EA

– Điện áp hoạt động:17-41 VDC
– Dòng tiêu thụ ở chế độ chờ:350μA
– Dòng tiêu thụ khi báo động:500μA