Card mở rộng địa chỉ Hochiki – K586H

– K586H
– Giao thức Hochiki

Mã: K586H Danh mục: