Rơ le báo động vị trí đầu báo Hochiki – VER-A40-40-STX

– 40 rơle.
– Dễ dàng gắn với khung hỗ trợ thép tùy chọn.

Mã: VER-A40-40-STX Danh mục: