Hiển thị phụ Hochiki – FN-LCD-S-R

– Độ ẩm tương đối : 85% RH Không ngưng tụ.
– Hiển thị : Màn hình LCD, 8 hàng x 40 ký tự (tổng cộng 320 ký tự).
– Mạng: cổng RS485.

Mã: FN-LCD-S-R Danh mục: