Bộ nguồn cho pin đèn – EL-PSU

– Đầu ra: 12 V DC/24 V DC (2 x 5 A)
– Pin: 2 đơn vị, 7 ah/1 giờ chờ thời gian

Mã: EL-PSU Danh mục: