Truy cập Access Level 1,2 trên trung tâm báo cháy FireNet bạn làm được gì?

Nếu bạn chưa biết thì trung tâm báo cháy Hochiki là một thiết bị điều khiển quan trọng trong hệ thống PCCC của bạn, giúp kết nối các thiết bị, điều khiển thu phát tín hiệu mỗi khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản. Để làm việc được trơn tru điều khiển các thiết bị trên trung tâm báo cháy FireNet thì bạn phải truy cập Access Level 1, 2 và 3 trên tủ. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu xem khi truy cập vào level 1 và 2 thì bạn sẽ làm được những gì?

Truy cập Access Level 1,2 trên trung tâm báo cháy FireNet bạn làm được gì?

Màn hình của tủ trung tâm ở Level 1 khi hệ thống không có sự kiện nào ( không có lỗi , không có báo cháy ).

Ở level 1 chúng ta chỉ thao tác được phím “ More Events ” khi có từ 2 sự kiện trở lên , hiện tại trên màn hình đang có 2 sự kiện : 1 lỗi và 1 giám sát.

Bài viết liên quan:

Access Level 2 :

Muốn vào Access Level 2 ấn phím bất kỳ 1,2,3,4.

Nhập 22222 mã mặc định của nhà sản xuất,có thể thay đổi được , bằng phần mềm lập trình M – Loop.

Nhập xong màn hình của tủ khi vào level 2.

Ở Level 2 chúng ta có thể sử dụng các phím chức năng ở trên tủ, sau 120s nếu không có thao tác nào trên tủ sẽ tự động chuyển về Level 1.

Nhấn 1 trong các phím 1,2,3,4 để vào Menu Level 2

Màn hình ở Level 2 này cho ta biết version hiện tại của tủ là V4.115H

Các chức năng của Level 2

2.1 Disablements (cách ly, tắt thiết bị):

Chỉ con trỏ vào phần Disablements nhấn phím sang trái ( phím số 2 ) màn hình sẽ chuyển sang Menu Disablements.

Chức năng của từng phần:

Disable Loops : cách ly theo Loop.

Chỉ con trỏ Disable Loops nhấn phím sang phải.

Chọn Loop cần cách ly :

Cách ly có mốc thời gian và không có mốc thời gian. Có mốc thời gian là khi hết khoảng thời gian cài đặt thì Loop đó tự bật lên hoạt động bình thường còn không có mốc thời gian thì chúng ta phải bật lại Loop đó lên.

Chọn phần Time :

Thời gian tối đa để tắt Loop là 24h, thời gian tối thiểu là 30 phút,sử dụng phím lên xuống để chọn thời gian tắt, chọn xong nhấn nút sang phải và Enter. Nếu chúng ta không muốn tắt Loop ta nhấn exit để thoát ra  Level 2.Các bước thực hiện trên có thể quay lại menu trước bằng phím sang trái.

Màn hình báo lỗi khi tắt Loop :

Khi muốn bật lại Loop bị disable ta làm các bước như trên chuyển disable thành enable là Loop hoạt động bình thường.

Disable Zones ( cách ly theo Zone ) :

Chỉ con trỏ vào phần Disable Zones.

Chọn Zone ( 1-500 )cần cách ly nhấn phím sang phải sẽ hiện ra phần Time và Untimed, ta thao tác các bước sau như phần Disable Loop. Khi bật lại ta cũng làm các bước như trên và chọn Enable.

Disable Address  ( Cách ly theo từng địa chỉ ) :

Chọn địa chỉ cần cách ly trong Loop nhấn nút sang phải.

Dùng phím lên xuống để chọn địa chỉ cần cách sau đó ấn phím sang phải hiện lên bảng Time và Untimed ta lại làm các bước như phần Disable Loop.

Và khi bật lại ta cũng làm các bước như trên và chọn  Enable.

Disable Audible Device  ( Cách ly toàn bộ ngõ ra âm thanh ):

Nhấn phím sang phải màn hình sẽ chuyển sang phần Time vs UnTimed thao tác giống như phần Disable Loop và bật lại cũng làm tương tư như các bước trên chuyển Disable sang Enable.

Disable Panel I/O ( tắt ngõ vào ngõ ra trên tủ ) :

Chọn phần Disable Panel I/O rồi nhấn phím sang phải, màn hình sẽ chuyển sang phần.

Chọn Panel Inputs ( tắt ngõ vào trên tủ ) : trên tủ có 8 ngõ vào

  • TBL:    Troubel Input
  • RES:    Reset Input
  • INT :    Int Input
  • CNT:    Continuous Input
  • SIL :     Sil.Alarm Input
  • PR1:    Prog. Input 1
  • PR2:    Prog. Input 2
  • PR3:    Prog. Input 3

Chọn Disable ngõ nào thì dùng phím lên xuống chọn phần đó rồi nhấn phím sang phải hiện ra phần Time vs Untimed ta thao tác các bước như trên.

Muốn bật laị ta thực hiện các bước như trên ,chuyển Disable sang Enable

View & Restore Disable Features ( xem và tắt Disable )

Dùng phím lên xuống để xem các lệnh Disable rồi nhấn phím Enter.

2.2 View Devive( xem thiết bị )

Chọn phần view device nhấn nút sang phải.

View Devices By Loop (xem số thiết bị trên 1 Loop ). Chọn View Devices By Loop nhấn phím sang phải.

Ở đây ta xem được số thiết bị trên Loop.Như trên hình là Loop 1 có 8 thiết bị.Nhấn phím sang phải ta xem được chi tiết từng thiết bị trong Loop.

Address : Địa chỉ số 51

Zone      : 01

Loop      : 01

Type      : Loại thiết bị ( trên hình là đầu báo khói )

State      : Trạng thái (Nomal : bình thường )

Analog Reading : Độ nhạy 61%/Ft

Tương tự xem ở các Loop khác

View Devices By Zone:

Chọn số zone mình cần xem rồi ấn phím sang phải.

Lúc này sẽ hiện ra thiết bị báo cháy trong zone dùng phím lên xuống để tìm địa chỉ cần xem cũng giống như xem thiết bị trên Loop

2.3 Test Zone :

Chế độ Test Zone để test các thiết bị đầu ra, tủ TTBC có thể tự Reset , cho phép mở tắt các ngõ ra output ở trên tủ, ngõ NAC, các ngõ ra trên Loop ( VD các ngõ ra Modul chuông hay Module điều khiển ).

Chọn Zone cần test sử dụng phím lên xuống để chọn,sau khi chọn xong, nhấn nút sang phải.

Ngõ ra NAC mở hoặc tắt chọn xong nhấn nút sang bên phải chọn tiếp Panel Output mở hoặc tắt

Panel OutPut là các ngõ ra trên tủ.

Khi chọn xong nhấn phím sang phải chọn bật tắt ngõ ra các thiết bị trên Loop ( Modul Som hay R2ML ).Xong các bước trên nhấn Enter để bật chế độ Test Mode

2.4 Set System Time ( Cài đặt thời gian ) :

Set year : Cài đặt năm

Set Month : Cài đặt tháng

Set Day : Cài đặt ngày

Set Hour : Cài đặt giờ

Set Minute : Cài đặt phút

2.5 Sensor Maintenance Early Warning ( Bảo trì thiết bị đầu báo )

Khi có đầu báo cần bảo dưỡng .VD như đầu báo cháy bị bụi cần phải vệ sinh ,chọn phần này sẽ hiển thị lên những đầu báo cần vệ sinh,

2.6 Access Level 3( Đăng nhập vào Level 3 của tủ )

Level 3 của tủ cho phép cài đặt lập trình cơ bản cho tủ trung tâm báo cháy FireNet

Trên đây là những việc mà bạn có thể làm được khi truy cập Access Level 1,2 trên trung tâm báo cháy FireNet mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong chuyên mục chuyên ngành hôm nay. Nếu có thắc mắc xung quanh cần giải đáp về vấn đề này vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc để lại thông tin bên dưới để nhân viên kỹ thuật của chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh nhất.