Bộ khởi động Xtralis OSID – VKT-301

– 2 x OSE-SP
– OSI-90
– OSID-INST
– Tám gắn
– Hộp đựng

Mã: VKT-301 Danh mục: