Hộp báo cháy khẩn có khóa HPS-SAK CAT 30

• Mã sản phẩm HPS-SAK CAT 30
• UL, CSFM được liệt kê
• Sản xuất tại Mỹ