Hộp bảo vệ ngoài trời – OSID-EHE/EHI

– Các vỏ bảo vệ và môi trường IP 66
– Nema 4-4X được thiết kế tùy chỉnh
– Vỏ chỉ được sử dụng với hệ thống 1 trên 1.

Mã: OSID-EHE/EHI Danh mục: