Trung tâp báo cháy 4 vòng lặp – HFP CP-R4S (24)

– Phạm vi HFP CP có đặc điểm kỹ thuật cao
– Đơn vị kiểm soát đầy đủ tính năng
– Thiết kế phù hợp với ứng dụng hệ thống báo động.

Mã: HFP CP-R4S (24) Danh mục: