Tủ báo cháy thường trung tâm Hochiki – HFP CP-2KS

– Có đặc điểm kỹ thuật cao, đơn vị kiểm soát đầy đủ tính năng.
– HFP CP có sẵn với 2, 4 hoặc 8 vùng.
– Mã sản phẩm ( HFP CP-2KS – HFP CP-4KS – HFP CP-8KS )

Mã: HFP CP-2KS Danh mục: