Vỏ tủ hiển thị phụ – HBB-1001

Mã sản phẩm : HCP-HRAM-1032TZDS
Vỏ tủ hiển thị phụ