Card mở rộng 8 ngõ ra relay cho trung tâm HCP HRM-1008

– 8 mạch ngõ ra rờ le Form C có thể lập trình.
– Mỗi rờ le chịu được dòng tối đa 1A tại 28VDC.
– Mỗi rờ le tương đương một cặp LED báo động/báo lỗi trên mặt hiển thị tủ.
– Các đô-mi-nô đấu dây có thể tháo rời thuận tiện cho việc đấu nối và kiểm tra.

Mã: HRM-1008 Danh mục: