Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 Loop – LA302H4-10

– Lên đến 64 tài khoản quản lý.
– 127 địa chỉ trên mỗi loop
–  Có thể lập trình lên đến 5.000 C&E

Mã: LA302H4-10 Danh mục: